Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μηχανολογιστική Ε.Π.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 – 104.31 – ΑΘΗΝΑ
8ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦ.15 – 16

Τηλέφωνα: +30 210 523.5270 – +30 210 523.3177
FAX: +30 210 523.3141
E-mail: info@mihanologistiki.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  |  ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ